Zasady otrzymania numeru PKK (Profil kandydata na kierowcę)

– badania psychologiczne (psychotesty) – dotyczy kat. C, C+E, D
– badanie lekarskie
– 1 zdjęcie na wprost
– wypełniony wniosek (pobieramy wniosek w wydziale komunikacji)
– zgodę rodziców/opiekunów prawnych (jeśli nie są ukończone lata dotyczy kat. AM, A1, A2, B i T)

Powyższe dokumenty składamy w Wydziale Komunikacji (wydział komunikacji w zależności od miejsca zameldowania) o numer PKK, który następnie przekładamy do nauki jazdy w celu zapisu na dany kurs.