Kategoria prawa jazdy przeznaczona dla kandydatów na kierowców samochodów ciężarowych.
Kategoria Uprawnienia do kierowania Wiek
C1
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy lekkiej
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • Wymagane jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.
18 lat
C
 •  pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy lekkiej
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • Wymagane jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.
21 lat
18 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
19 lat (funkcjonariusz kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)
18 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych)
C+E
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą.
 • zespołem pojazdów określonym w kategorii B+E prawa jazdy o ile osoba posiada prawo jazdy kategorii B i C+E
 • Wymagane jest posiadanie kategorii C prawa jazdy.
21 lat
18 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
18 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych)