Prawo jazdy kategorii T – uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym.
Kategoria Uprawnienia do kierowania Wiek
T
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
  • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 16 lat
(pisemna zgoda rodziców)

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna
.

Zobacz cennik kursu na prawo jazdy kategorii T <