Prawo jazdy kategorii D – uprawnia do kierowania autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Kategoria Uprawnienia do kierowania Wiek
D1
 • autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o którym mowa w pierwszym punkcie i przyczepy lekkiej
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 21 lat
D1+E
 • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).
 • Wymagane jest posiadanie kategorii D1 prawa jazdy.
21 lat
D
 •  autobusem,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
 • Wymagane jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.
24 lata
21 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
21 lat (funkcjonariusz kierujących pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)
19 lat (żołnierz kierujących pojazdami sił zbrojnych)
D+E
 • zespołem pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy.
 • Uprawnienia kategorii D+E posiada także osoba posiadająca prawo jazdy kategorii C+E i D
24 lata
23 lata (ukończona kwalifikacja wstępna przyśpieszona)
21 lat (ukończona kwalifikacja wstępna)
21 lat (ukończona kwalifikacja wstępna przyśpieszona – ograniczenie do regularnych przewozów na liniach komunikacyjnych na trasie nie przekraczającej 50 km)

Zobacz cennik kursu na prawo jazdy kategorii D <